CÁC THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

1. Trần Dương Sơn - Chủ nhiệm

Năm sinh: 13/10/1968

Đơn vị công tác: Phòng VHTT huyện Quảng Trạch

Hội viên hội VHNT Quảng Bình

Điện thoại: 0986 489 476

Website: http://transonql.violet.vn

Email: tranduongson@gmail.com

 

2. Nguyễn Hậu - P.Chủ nhiệm

Năm sinh: 28/6/1980

Đơn vị công tác: Trường TH Quảng Phương A

Điện thoại: 0986 801 349

Email: n.hau2010@gmail.com

 

3. Nguyễn Phú Yên - P.Chủ nhiệm

Năm sinh: 1981

Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh

Điện thoại: 0984 730 305

Email: phuyenart@yahoo.com.vn

 

4. Nguyễn Đăng An - Ban liên lạc

Năm sinh: 1975

Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Long

Điện thoại: 0905 877 773

Email: ansqb77773@gmail.com

 

5. Viên Xuân Thành 

Năm sinh: 8/3/1977

Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Phong

Điện thoại: 0918 843 703

Email: thanhhsbd@gmail.com

 

6. Đoàn Tiến Quân - Thư ký

Năm sinh: 8/9/1974

Đơn vị công tác: Trường TH số 1 Quảng Văn

Điện thoại: 0986 975 634

Email: qontin@yahoo.com

 

7. Trịnh Xuân Huy

Năm sinh: 15/7/1973

Đơn vị công tác: Trường cấp 2-3 Bắc Sơn - Tuyên Hóa - Quảng Bình

Điện thoại: 0905 898 885

Email: huygo73@gmail.com

 

8. Huỳnh Thế Thảo

Năm sinh: 1979

Đơn vị công tác: TrườngTHCS Cảnh Dương

Điện thoại: 0973 797 009

 

9. Phạm Ngọc Tính

Năm sinh: 21/11/1980

Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Phú

Điện thoại: 0905 455 712

Website: http://violet.vn/ngoctinh79

Email: ngoctinh79@gmail.com

 

10. Nguyễn Thành Trung

Năm sinh: 1/1/1979

Đơn vị công tác: Trường TH số 2 Ba Đồn

Điện thoại: 0935 372 677

Email: trungviva@gmail.com

 

11. Trần Nhân Lương

Năm sinh: 1975

Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Phương

Điện thoại: 0984 453 334

Email: trannhanluong76@gmail.com

 

12. Dương Thị Nhàn - Tài chính

Năm sinh: 02/6/1977

Đơn vị công tác: Trường TH số 1 Ba Đồn

Điện thoại: 0947 636 577

Email: duongnhanbadon1@gmail.com

 

13. Đinh Xuân Liêm

Năm sinh: 16/10/1978

Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Lộc

Điện thoại: 0912 507 920

 

14. Hồ Chí Nghĩa

Năm sinh: 11/6/1985

Đơn vị công tác: Trung tâm GD trẻ khuyết tật Quảng Trạch

Điện thoại: 01686 656 353

 

15. Phùng Thị Mai

Năm sinh: 23/12/1974

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Quảng Phương B

Điện thoại: 0916 311 735

 

16. Phạm Đức Việt

Năm sinh: 14/02/1982

Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Tiến

Điện thoại: 0978 463 300

 

17. Trương Châu Giang 

Năm sinh: 03/10/1985

Đơn vị công tác: Trường TH số 1 Ba Đồn

Điện thoại: 0523 507 688

Email: giangthbd1@gmail.com

 

18. Hồ Trọng Lâm

Năm sinh:10/02/1978

Đơn vị công tác: Trường THCS Lâm Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 

Điện thoại: 0165 508 2621

Email: tronglam2011@gmail.com 

 

19. Phạm Thị Hồng Đạt 

Năm sinh: 22/7/1988

Sinh viên khóa 31 - Trường ĐH Nghệ thuật Huế

Điện thoại: 0164 979 2671

Email: hongdat88@gmail.com

 

20. Nguyễn Minh Tuấn

Năm sinh: 02/9/1980

Design quảng cáo

Điện thoại: 0914 733 363

Website: http://www.tuanseeyou.a4vn.com

Email: tuan81usa@yahoo.com

 

21. Hồ Tiến Dũng

Năm sinh: 10/7/1977

Đơn vị công tác: Trường TH số 2 Quảng Sơn

Điện thoại: 0986 965 457

Email: hotiendung881@gmail.com

 

22. Nguyễn Thị Liên

Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Xuân

Điện thoại: 0977 620 295

 

23. Dương Bình Minh

Năm sinh: 20/6/1984

Đơn vị công tác: Trường TH Quảng Đông

Điện thoại:  0166 477 0911

 

HỘI VIÊN DANH DỰ

4. Trần Văn Sáu

Phó Chánh văn phòng - UBND huyện Quảng Trạch

Điện thoại: 0912 837 097

Email:

1. Lê Thanh Sơn

Giám đốc CTy THHH Địện tử - Tin học Nam Sơn

Điện thoại: 0934 598 713

Email: daiphukhung@yahoo.com

 

2. Hoàng Đăng Khoa

Thạc sĩ - Trường THPT số 1 Quảng Trạch

BCH Hội VHNT Quảng Bình

Điện thoại: 0982 118 911

Email: khoahoang060877@gmail.com

 

3, Nguyễn Xuân Quý

Thạc sĩ - Trường THPT số 3 Quảng Trạch

Điện thoại: 0124 953 9285

Email: quyso3@gmail.com

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Lên đầu trang
Xuống cuối trang

VỀ TRANG CHỦ